Excel-Programları
05 Mukavemet programları                                                                   
06 Miller                                                                
08 Cıvatalar                                                    
09 Göbek Mil bağlantıları                                                 
12 Dişliler                                                
40 Vinçler                                               
05 Festigkeitsprogramme                                                                
06 Wellen                                                                
08 Schrauben                                           
09 Wellen-Naben Vervindung                                               
12 Zahnräder                                       
40 Kranbau